0

پمپ پیستونی


این نوع پمپ ها به صورت یک ضربه (Single Acting) و یا دو ضربه (Double Acting) می‏ باشند.

در پمپ پیستونی یک ضربه، یک حرکت پیستون بمنظور ایجاد خلا و ورود مایع انجام می‏ شود و حرکت بعدی مایع را از سیلندر خارج می‏ کند. این نوع پمپ ، معمولا دارای یک سوپاپ ورودی و یک سوپاپ خروجی است.

از خصوصیات اصلی این نوع پمپ، انقطاع و تناوب جریان خروجی است که باعث کم بودن ظرفیت این نوع پمپ‏ ها شده است.

به طور عمده پمپ‏ های پیستونی در دو نوع برنجی و استنلس استیل ساخته می‏ شوند.