0
QY- الکترو پمپ خودمکش استیل جهت مخلوط سیال و گاز

QY- الکترو پمپ خودمکش استیل جهت مخلوط سیال و گاز

QY-Stanless Steel Self-Priming Gas-Liquid Mixing pump

تجهیزات تولید آب ازن،تجهیزات عمل آور بیولوژیکی – انتقال سلای جهت گرمایش ویا سرمایس متوسط به منظور دستگاههای تنظیم کننده دماهای متغییر...


دمای سیال: نوع  دمای نرمال کارکرد Ċ120  +   ~  Ċ15-

 حداکثر دمای محیط:  c 40

نسبت مایع به گاز: 9/1 (حجم مکش گاز %10-8)

کاربرد:تجهیزات تولید آب ازن،تجهیزات عمل آور بیولوژیکی – انتقال سلای جهت گرمایش ویا سرمایس متوسط به منظور دستگاههای تنظیم کننده دماهای متغییر،فیلترهای گوناگون – مکش و افزایش فشار سیال های با ویسکوزیته پائین از مخازن زیر زمینی مانند بنزین و حلال های مختلف دیگر- در سیستم های جلوگیری از تیرگی آب تمیز- آب خالص و همینطور مواد شیمیایی – کاربردی در شرایط سخت(کارکرد مداوم،تغییرات ناگهانی سیستم های هیدرولیکی) مانند دیگ های بخار سایز کوچک،تزریق آب فشار بالا به مخازن تحت فشار-نمونه برداری از رودخانه و یا مخازن،تزریق کف، انتقال سیال از جاهایی که احتمال وجود گپ هوایی وجود دارددانلود فایل های مربوط به محصول