0
KTZ- کفکش پروانه نیمه باز

KTZ- کفکش پروانه نیمه باز

KTZ- Submersible Drainage Pump Heavy Duty

با توجه به ساختار مستحکم و پوسته از جنس چدن و پروانه نیمه باز از جنس آلیاژ کروم بالا تامینکننده فشار بالاتر (در مقایسه با سریKTV بوده ...


2900 دور- "2- "6 کارکرد در شرایط سخت و متداوم

(ثبت طراحی توسط تسرومی در سراسر دنیا)

 

کاربرد:

با توجه به ساختار مستحکم و پوسته از جنس چدن و پروانه نیمه باز از جنس آلیاژ کروم بالا تامینکننده فشار بالاتر (در مقایسه با سریKTV بوده و در اکثر کاربری ها نظیر پروژه های عمرانی ،کشاورزی،حفاری ساختمانی ،برداشت آب از چاه ها و ... قابلیت استفاده دارد.

ویژگی:

استحکام و طول عمر بالا،باتوجه به ساختارو بدنه چدنی

تامین فشار نسبی بالا با توجه به پروانه نیمه باز 

مدل KTVE اتوماتیک بوسیله عملکرد الکتروددانلود فایل های مربوط به محصول