0
واسط پمپ

واسط پمپ

Pump head NEW

واسط پمپ


این قطعه معمولا اولین قطعه ای است که ما بین الکتروموتور و پمپ قرار میگیرد و به عنوان واسط پمپ نیز شناخته می گردددانلود فایل های مربوط به محصول