0
کاسه سرامیک

کاسه سرامیک

Support diffuser NEW & OLD

کاسه سرامیک


وظیفه این قطعه هدایت آب به سمت پروانه می باشد و از ارتعاشات شفت پمپ نیز جلوگیری به عمل می آورددانلود فایل های مربوط به محصول