0
ورودی و خروجی پمپ

ورودی و خروجی پمپ

Inlet&outlet chamber NEW & OLD

ورودی و خروجی پمپ


این قطعه محل ورودی و خروجی آب در الکترو پمپ می باشددانلود فایل های مربوط به محصول