0

صنعت انتخاب برند


انتقال و هدایت منابع آب در مدیریت های کلان شهری و شهری و یا بطور گسترده تر از دیدگاه کشوری و فرامرزی از مسائل حائز اهمیت به لحاظ اقتصادی و اجتماعی می باشد. از تجهیزات اصلی در این بخش سیستم های پمپاژ و الکترو پمپ میباشد با توجه به حجم های بالای انتقال و همچنین فواصل طولانی انتقال و گوناگونی نیاز پمپ ها در این بخش به 2 دسته تولیدات متداوم و تولیدات سفارشی تقسیم میشوند لذا در صورت مشاهده کاتالوگ ها ، چنانچه موارد ارئه شده با نیاز شما مطابقت نداشت میتوانید جهت بررسی با شرکت جهت انتقال اطلاعات به کارخانه جات مربوطه تماس حاصل فرمایید.

محصولات