0
تِسورومی
کارخانه تسورومی در سال 1922 در ژاپن-ازاکا تأسیس گردید. از زمان تأسیس ،کارخانه تسورومی تلاش خود را به خلق و توسعه تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته بهره برداری از آب اختصاص داده است. همچنین تسورومی بطور مداوم با ارائه راهکارهای مبتکرانه و تعقیب مداوم موقعیت ها، سعی در ارتقاء و بهبود شرایط اجتماعی و طبیعت داشته است . دیدگاه های مذکور باعث گردیده تا به طور مداوم در تعقیب ایجاد ارتباط بین مردم و آب به وسیله ارائه مبتکرانه محصولات با توجه به سازگاری با طبیعت باشد .محصولات این کارخانه عمدتاً در گروه پمپ های مستغرق فاضلابی و کفکش ها جهت پروژه های عمرانی، حفاری، سدسازی، تونل ها، معادن، تصفیه خانه های فاضلاب، کنترل سیلاب ها و ... می باشد. توسعه رشد روزافزون این کارخانه باعث گردید تا در مجموع این کارخانه با دسترسی خود به کشورهای مختلف و تأسیس کارخانجات و دفاتر در کشورهای آمریکا، آلمان و خاورمیانه و آسیای شرقی از قبیل مالزی، اندونزی و ... در دهه های گذشته همواره در گروه سه کارخانه برتر این گروه از پمپ ها قرار بگیرد. آمنیک-amenic کلید واژه اصلی پمپ تسورومی می باشد که از ترکیب دو بخش amenity به معنای امکانات و پسوند ics که در آکادمی و تکنولوژی استفاده می گردد، تشکیل شده است و نشان دهنده هم راستایی تکنولوژی تسورومی با احترام صمیمانه به مردم و کره زمین می باشد.

انتخاب دسته بندی


صنعت ساختمان خانگی فاضلاب چاه مدیریت منابع آب

محصولات